„Rolnictwo Przyszłości” spotkanie sieciująco-upowszechnieniowe

 

Zdjęcie prowadzącego spotkanie „Rolnictwo Przyszłości” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Poznaniu zorganizował XXVIII Forum Pszczelarskie w Sielinku. W wydarzeniu wzięło udział 400 pszczelarzy. W trakcie organizowanej konferencji przedstawiano korzyści ekonomiczne dla rolnictwa z zapylania roślin przez pszczoły, bazę pożytkową pszczół, ocenę bioróżnorodności.

XXVIII Forum Pszczelarskie w Sielinku

 

Na zdjęciu widać uczestników wydarzenia, w tle plakat informacyjny Grupy operacyjnej System nadzoru ula pszczelego. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Poznaniu zorganizował XXVIII Forum Pszczelarskie w Sielinku. W wydarzeniu wzięło udział 400 pszczelarzy. W trakcie organizowanej konferencji przedstawiano korzyści ekonomiczne dla rolnictwa z zapylania roślin przez pszczoły, bazę pożytkową pszczół, ocenę bioróżnorodności.

Spotkanie Grupy Operacyjnej

 

Zdjęcie do artykułu Na zdjęciu Pan Jędrzej Wigura opiekun merytoryczny z ramienia Wielkopolskiego Ośrodka Rolniczego w Poznaniu Grupa operacyjna spotkała się w laboratorium badawczym Sieci Badawczej Łukasiewicz- Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu. W jego trakcie pan dr Łukasz Ignasiak zaprezentował pracę nad przygotowywaniem prototypu. Uczestnicy spotkania mogli przedyskutować jeszcze raz mechanizm powstającego systemu.

Zakończenie 1 etapu

 

Na zdjęciu Pan dr Łukasz Ignasiak prezentuje mechanizm grupie operacyjnej W tym czasie zespół naukowców z Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych opracował koncepcję systemu nadzoru ula pszczelego z układami służącymi do likwidacji warrozy. Dla przestrzennego zobrazowania zaprojektowano wirtualny model ula pszczelego z uwzględnieniem projektowanego systemu. Dla lepszego dopasowania technicznych środków zakupione zostały ule.