Na zdjęciu uczestnicy wydarzenia, w tle plakat informacyjny Grupy operacyjnej System nadzoru ula pszczelego.

XXVIII Forum Pszczelarskie w Sielinku

 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Poznaniu zorganizował XXVIII Forum Pszczelarskie w Sielinku. W wydarzeniu wzięło udział 400 pszczelarzy. W trakcie organizowanej konferencji przedstawiano korzyści ekonomiczne dla rolnictwa z zapylania roślin przez pszczoły, bazę pożytkową pszczół, ocenę bioróżnorodności. Równolegle zorganizowano wystawę środków do produkcji pasiecznej, kiermasz uli, sprzętu pasiecznego, produktów pasiecznych. Na tak ważnym wydarzeniu była również grupa operacyjna System nadzoru ula pszczelego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z działania „Współpraca”.