Grupa operacyjna Systemu Nadzoru Ula Pszczelego

Grupa operacyjna powołana w ramach działania „Współpraca” postawiła sobie za cel opracowanie i przygotowanie urządzenia gotowego do zastosowania w skutecznej walce z „dręczem pszczelim” wraz z metodyką działań dla pasieczników.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe będzie zdalne pozyskanie informacji o pojawieniu się chorób w rodzinie pszczelej a poprzez użyte instrumenty zwalczania warrozy wewnątrz ula, można będzie ograniczyć jej występowanie w środowisku życia pszczół.

Proponowane rozwiązania mają pomóc w poprawieniu zdrowotności pszczół i dzięki temu produkcyjności rodzin pszczelich. Na realizację założonych celów projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 163 720 zł.