System nadzoru ula pszczelego

Powołane Konsorcjum System nadzoru ula pszczelego działa jako grupa operacyjna EPI. Grupa operacyjna w działaniu „Współpraca” zajmuje się prowadzeniem projektów, które dążą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej (EPI) są zainteresowane wprowadzaniem innowacji do praktyki.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Liderem konsorcjum (grupy EPI) jest: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Lider odpowiada za: nadzór nad projektem oraz funkcjonowanie konsorcjum, dbanie o przekazywanie bieżących informacji o projekcie, upowszechnianie.

Logotyp partnera System nadzoru ula pszczelego

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Członkiem konsorcjum jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Instytut odpowiada za: przygotowanie koncepcji systemu nadzoru ula pszczelego zawierającego techniczne środki kontroli, przygotowanie projektu systemu realizującego czynności nadzorcze ula pszczelego oraz jego budowę.

Logotyp partnera Sieć Badawcza Łukasiewicz – Państwowy Instytut Maszyn Rolniczych