Praca przy ulach

Opublikowano:

Obserwacje, jak i kontrola zasiedlonych rodzin to najtrudniejszy moment naszego projektu. To właśnie teraz w warunkach nie laboratoryjnych zostaną ocenione nasze wielkie starania w tworzeniu nowatorskich rozwiązań do zwalczania warrozy.

Rozpoczęliśmy próby zwalczania warrozy termicznie. Każda zmiana w ulu jest monitorowana na miejscu oraz dzięki zamontowanym w ulach czujnikom są one zapisywane w czasie rzeczywistym. Po każdej próbie podnoszenia temperatury w ulach sprawdzany jest „osyp”. Praca żmudna, gdyż każdy ul skrupulatnie jest sprawdzany i oceniany. Następnie ręcznie zlicza się martwą warrozę (roztocza).


Rys. 1. Proces sprawdzania „osypu”